Privacy beleid

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

LCKV Jeugdvakanties verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op LCKV Jeugdvakanties. Daarom geven wij in onze privacy verklaring antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door LCKV Jeugdvakanties.

Privacyverklaring

Wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn gegevens die iets over jou zeggen. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou kunnen worden herleid spreken we over persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn: naam, adres, leeftijd, adres en e-mailadres. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt LCKV Jeugdvakanties persoonsgegevens?

LCKV Jeugdvakanties verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Potentiële deelnemers die zich hebben opgegeven voor de loting;
 • Deelnemers en vrijwilligers van LCKV Jeugdvakanties;
 • Mensen die aankopen doen in de online LCKV Jeugdvakanties shop.

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?

Alle organisatieonderdelen van  LCKV Jeugdvakanties verwerken persoonsgegevens in ons online systeem (STRA), de administratieve applicatie van LCKV Jeugdvakanties en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het klant-/vraagvolgsysteem.

Als deelnemer kun je je eigen gegevens ook bekijken en wijzigen, nadat je bent geregistreerd. Dit kan op http://mijn.LCKV.nl

Waarvoor verwerkt LCKV Jeugdvakanties persoonsgegevens?

(Potentiële) deelnemers Als je potentiële deelnemer schrijf je je in voor de loting, hiervoor hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we:

 • Zorgen voor een eerlijke loting;
 • Je informeren over de loting;
 • Je op de juiste wijze inschrijven als deelnemer, als je bent ingeloot.

Op het moment dat je je inschrijft voor de loting, geef je ook persoonsgegevens op voor de inschrijving als deelnemer. Deze gegevens gebruiken we, als je bent ingeloot, om de volgende redenen:

 • We zorgen dat je verzekerd bent op kamp;
 • We weten met welke allergieën of dieet wensen we rekening moeten houden;
 • We kunnen rekening houden met eventuele medicijnen;
 • We informeren je over het LCKV kamp waar jij naartoe gaat.

Online LCKV aankopen

Als je iets koopt in onze webschop gebruiken wij jou persoonsgegevens voor het volgende:

 • Zodat we jouw bestelling kunnen leveren;
 • Zodat we jou op de hoogte kunnen houden van je bestelling. Informatie over evenementen

Daarnaast zijn er nog persoonsgegevens zoals beeldmateriaal. We gebruiken uitsluitend beeldmateriaal waarop deelnemers en stafleden niet herkenbaar zijn. Het betreffen hierbij vooral sfeerimpressies.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt LCKV Jeugdvakanties ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over je gezondheid, geloof, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet of als je dat van ons vraagt, dus met jouw toestemming. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat LCKV Jeugdvakanties heeft ten behoeve van een zomerkamp.

Na elk kampseizoen worden alle bijzondere persoonsgegevens binnen 10 weken na afloop van de kampen vernietigd. Dit betekent dat als je weer met ons meegaat we deze bijzondere gegevens opnieuw zullen vragen aan je. LCKV Jeugdvakanties controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat LCKV Jeugdvakanties met jouw persoonsgegevens om?

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in Mijn LCKV  met je Mijn-LCKV-account kun je alle gegevens terugvinden en bewerken. (Let op! Na het kampseizoen worden je persoonsgegevens vernietigd waardoor inloggen op Mijn LCKV ook niet langer mogelijk is.) Daarnaast kan de kampleiding van het kamp waar je mee gaat, een aantal persoonsgegevens waaronder leeftijd, geboortedatum en oud of nieuw “kamper’. De hoofdleiding heeft inzage in het volledige inschrijfformulier. Dit is noodzakelijk voor de voorbereiding van een kamp. Binnen LCKV Jeugdvakanties kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Na deelname worden je gegevens in beperkte vorm bewaard. Zo is het voor  LCKV Jeugdvakanties mogelijk oud-deelnemers en oud-vrijwilligers te informeren over een nieuw seizoen, activiteiten of bijvoorbeeld een reünie. Dit gebeurt per post of email. 

Mocht je je uitschrijven worden nog beperkt aantal gegevens bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen en kampvulling over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Alle overige gegevens worden dan verwijderd. Dat betekent dat alle gegevens die betrekking hebben op financiën (rekening), medisch (allergieën, diëten, medicijnen), zwemdiploma’s, school en verzekeringsgegevens ook direct na het kampseizoen worden verwijderd. Mocht je nogmaals meegaan zullen we dus opnieuw naar deze gegevens vragen.

Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is LCKV Jeugdvakanties gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG en de Uitvoeringswet AVG. 

Kan ik zien welke gegevens LCKV Jeugdvakanties van mij verwerkt?

Deelnemers kunnen inloggen op het ‘Mijn LCKV’. Daar kun je je gegevens terugvinden en bewerken.

Vrijwilligers en relaties kunnen deze informatie opvragen via secretariaat@lckv.nl. We werken aan een online omgeving voor iedereen, zodat iedereen straks zelf deze gegevens kan inzien en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door LCKV Jeugdvakanties, of het uitvoeren van je rechten tot het opvragen en/of verwijderen van je gegevens, kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kan door op maandagavond tussen 19:30 en 21:30 uur te bellen naar 071-5722255. Of door een mail te sturen naar afdeling Secretariaat, secretariaat@lckv.nl.

OPT-OUT

Om het gebruik van Mijn LCKV  zo makkelijk mogelijk te maken, kan  LCKV Jeugdvakanties je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een kamp, een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. LCKV Jeugdvakanties beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede inschrijving en deelname aan het kamp.

Wijzigingen privacyverklaring

LCKV Jeugdvakanties kan deze privacy verklaring aanpassen. We raden je aan om de privacyverklaring voor het gebruik van ‘Mijn LCKV’ te lezen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt de privacyverklaring altijd terugvinden op www.LCKV Jeugdvakanties.nl/privacy.

Disclaimer

De inhoud van www.LCKV.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel LCKV Jeugdvakanties probeert juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt LCKV Jeugdvakanties expliciet noch impliciet garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies

LCKV Jeugdvakanties is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. LCKV Jeugdvakanties maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.